GOYCAR GALICIA S.L., ha recibido unha axuda dentro do marco do Programa PRINCIPIA, Convocatoria 2021, para o fomento da contratación de persoal Tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas, segunda Resolución do 1 de Marzo de 2021. Procedemento IN848C

Nº de Expediente: 075_IN848C_2021_856443