GOYCAR GALICIA recibe axuda PROXECTO INVESTIMENTO xerador de emprego


logos

Con data 17 xullo 2017 o director xeral do Igape ditou a resolución de axudas a proxectos de investimento xeradores de emprego. Operación cofinanciada pola Unión Europea-Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Goycar Galicia SL invertiu na compra de maquinaria e esta axuda servirá para acometer un ambicioso Plan de Investimentos destinado a aumentar a capacidade produtiva da Empresa, xerar emprego e a diversificación de produtos, coa adquisición de novos e modernos equipamentos, baseados en novas tecnoloxías de proceso, como o corte láser de chapa e tubos, mecanizado CNC, entre outros, o que vainos permitir ofrecer novos servizos e mellores prazos ós nosos Clientes.

plantilla-cartel-empresa