INVESTIMENTOS


GOYCAR GALICIA recibe apoyo financeiro do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)

O apoio financeiro proporcionado polo IGAPE, según Acordo do Consello do Instituto de 22 de Novembro de 2016, encádrase dentro do “Programa de Préstamos en beneficio das PEMES e Microempresas de Galicia”, convocatoria 2016, e servirá para acometer un ambicioso Plan de Investimentos destinado a aumentar a capacidade produtiva da […]

PROXECTO INVESTIMENTOS